Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar in 2020

Foto: CC0

Lucida mediation & coaching bemiddelt onder meer tussen partners die gaan scheiden. De wetgeving rond partneralimentatie verandert. Hieronder staat wat er gaat gebeuren.

 

De meerderheid van de Tweede en de Eerste Kamer vindt dat de duur van de partneralimentatie verkort moet worden. Het wetsvoorstel gaat in op 1 januari 2020.
Op dit moment is het aantal jaren dat ex-partners partneralimentatie dienen te betalen maximaal twaalf. Echter, vrouwen zijn doorgaans zelfstandiger dan vroeger en financieel ook onafhankelijker, waardoor vijf jaar alimentatie voldoende is, zo is de huidige mening van de wetgever.

Daarnaast is het argument dat zowel mannen als vrouwen voldoende kansen hebben op de arbeidsmarkt en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen, waardoor eenieder na de scheiding snel in het eigen levensonderhoud zou moeten kunnen voorzien. Het twaalf jaren betalen van partneralimentatie zou niet meer van deze tijd zijn. Er zijn overigens wel uitzonderingen meegenomen in dit nieuwe wetsvoorstel.

Helft

De nieuwe stelregel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar geld overmaken. Zijn er uitzonderingen?
Ja, voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding snel in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zijn andere regels van toepassing:

• Er wordt er een uitzondering gemaakt voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is
• Ook wordt een uitzondering gemaakt voor huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de ontvanger van de alimentatie binnen tien jaar voor zijn of haar pensioen zit. In dat geval kan de alimentatie tot tien jaar duren
• Er komt een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen en overgangsrecht. Van een schrijnend geval kan sprake zijn als de beëindiging te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid.
• Een laatste uitzondering is: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar getrouwd waren, krijgen tien jaar doorbetaald. Deze uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet.

Hiernaast is het zo dat u vanaf 2020 minder partneralimentatie kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Op dit moment is maximaal 51,75 procent aftrekbaar. Het kabinet heeft besloten dit aftrektarief tot 2023 stapsgewijs te verlagen tot 37,05 procent.

Mediation

We zien in mediation dat partijen vooruitlopend op deze nieuwe wet afspraken wensen te maken die afwijken van de huidige wetgeving. Mogelijk worden er ook echtscheidingen uitgesteld, vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving, want het kan nogal uitmaken of je vijf of twaalf jaar partneralimentatie dient te betalen.

Het is echter in mediation niet nodig om te wachten tot 2020 om te scheiden. De mediator begeleidt partijen tot afspraken die voor allebei zo goed als mogelijk zijn. Het kan dus nu al best zo zijn dat er een kortere partneralimentatieduur wordt afgesproken, omdat partijen dit redelijk lijkt, bijvoorbeeld doordat partners niet lang waren getrouwd, er geen jonge kinderen zijn of doordat de ontvanger voldoende perspectief heeft op de arbeidsmarkt. We begeleiden u graag indien u afwijkende afspraken wilt maken. Maak nu een afspraak met een mediator van Bureau Lucida in Druten of Beneden-Leeuwen. We zijn u graag van dienst!

Reacties