Als je kind op school problemen heeft

Foto: Leerondersteuning Ellen Vos

Er zijn kinderen bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt dan aanvankelijk wordt verwacht.

Je hoeft niet meteen te denken aan grote problemen. Je kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met plus en minsommen of de tafels, of bepaalde spellingsregels willen maar niet blijven ‘hangen’. De moeilijkheden kunnen ook liggen op het gebied van sociaal emotionele problemen. Als je kind niet lekker in zijn/haar vel zit, is leren bijna onmogelijk.

Leerondersteuning Ellen Vos

Ellen Vos geeft leerondersteuning op alle gebieden van de basisschool. Kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten helpt zij vooral met plannen en organiseren van hun huiswerk en leerwerk. Deskundige (leer)ondersteuning kan ervoor zorgen dat motivatie en zelfvertrouwen behouden blijven, gestimuleerd of hersteld worden.

Het hulptraject van Leerondersteuning Ellen Vos is individueel, intensief, inventief, doelgericht en steekt in op de directe behoefte van kind en ouders. Het is maatwerk! Het werkt positief op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind: “zie je, ik kan het wél zelf”. Dit maakt dat kinderen in korte tijd groeien en weer op de rit gezet worden.

Kijk voor meer informatie op www.leerondersteuningellenvos.nl

Reacties