Inwoners geven West Maas en Waal een 6,7

Foto: CC0

De ‘rapportcijfers’ die de inwoners van West Maas en Waal vorig jaar aan het gemeentebestuur hebben gegeven zijn bekend. De cijfers over 2018 zijn over het algemeen beter dan de cijfers van drie jaar geleden. Gemiddeld geven de inwoners hun gemeente een 6,7.

Het is de uitkomst van het onderzoek ‘Burgerpeiling Gemeente West Maas en Waal’. Een benchmarkonderzoek naar de waardering van de inwoners voor hun gemeente. Elke drie jaar houdt West Maas en Waal dit onderzoek onder haar inwoners.

Mooie cijfers

West Maas en Waal doet al voor de vierde keer mee aan het onderzoek. ,,Ik wil onze organisatie complimenteren met de mooie cijfers over onze dienstverlening. Verbeteringen zijn altijd mogelijk, daar blijven we aan werken, maar deze resultaten zijn toch iets om trots op te zijn’’, aldus burgemeester Vincent van Neerbos namens het gemeentebestuur. ,,Dank aan alle deelnemers aan het onderzoek voor de tijd die ze eraan hebben besteed.’’

Verschillende aspecten beoordeeld

De inwoners waarderen alle inspanningen van de gemeente West Maas en Waal voor haar inwoners met het gemiddelde rapportcijfer 6,7. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde en meer dan het gemiddelde in 2015 (6,4). Deze waardering wordt gemeten op verschillende aspecten: woon- en leefklimaat (rapportcijfer 6,6), samenwerking inwoner-gemeente (6,2), gemeentelijke dienstverlening (6,6), en zorg en welzijn (6,6).

Beter beleid

De gemeente West Maas en Waal doet elke drie jaar mee aan de najaarsmeting van dit onderzoek. De gemeente gebruikt de relevante uitkomsten van het onderzoek bij het aanpassen van bestaand beleid. En bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Ook andere gemeenten doen mee aan dit onderzoek. Zo kan West Maas en Waal de resultaten van het onderzoek vergelijken met andere gemeenten.

Kijk voor het volledige rapport op www.waarstaatjegemeente.nl

Reacties