Weer nieuwe woningen in West Maas en Waal

Foto: CC0

Dankzij het toetsingskader woningbouw kunnen de komende jaren weer huizen gebouwd worden in de dorpen van West Maas en Waal. Wethouder Sander Bos: ‘Een prachtig resultaat! We zijn heel blij met het aantal en de diversiteit van de aanvragen. We krijgen een kwalitatieve goede toevoeging van het woningbestand’.

Zeker 49 woningen

Van de 34 ingediende verzoeken zijn er direct negen positief beoordeeld. Hierbij gaat het om 49 woningen. Daarnaast krijgen tien aanvragers de kans om hun plannen aan te passen of verder uit te werken. Als die dan alsnog positief beoordeeld worden, komen er meer woningen. Vijftien plannen zijn afgevallen vooral omdat zij de minimale puntenscore niet haalden.

Diversiteit aan plannen

Er worden woningen gerealiseerd in bestaand vastgoed zoals de Van Rechterenschool in Appeltern, het oude dorpshuis De Hanze in Maasbommel en de Zandstraat 70 in Beneden-Leeuwen. Ook is er een verzoek ingediend voor het herontwikkelen van het terrein van SF beton. Hiermee wordt een ruimtelijk knelpunt in Appeltern opgelost. Dit is ook precies de insteek van het toetsingskader woningbouw.

Juiste woning op juiste plek

In mei 2016 is de Woonvisie vastgesteld. Hierin staat dat bij de realisatie van woningen uitgegaan wordt van de ‘de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment’. Om dit te beoordelen is een toetsingskader woningbouw opgesteld. Hierbij gaat de gemeente uit van concrete plannen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Daarom werkt ze met tweejaarlijkse tranches. Op die manier kan beter ingespeeld worden op de actuele vraag. In 2020 kunnen er weer plannen ingediend worden.

Reacties