Omzetten van grondgebonden naar niet-grondgebonden bedrijf niet meer mogelijk

Foto: CC0

Vanaf 3 april is het niet meer mogelijk om ‘grondgebonden agrarische bedrijven’ om te zetten naar ‘niet-grondgebonden (intensieve) agrarische bedrijven’. Het voorbereidingsbesluit is vanaf dat moment van kracht. De periode van het voorbereidingsbesluit is maximaal een jaar. In dat jaar wordt een nieuw bestemmingsplan buitengebied opgesteld.

De komende maanden overlegt de gemeente West Maas en Waal met de vereniging voor boeren en tuinders (ZLTO), inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in het buitengebied. De betrokken partijen bekijken samen wat de consequenties zijn van dit besluit en hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord over welke mogelijkheden er blijven, uitgebreid, en/of ingeperkt worden.

Wethouder Bos: “De agrarische ondernemers van onze gemeente leveren een grote bijdrage in voedselzekerheid en voedselveiligheid. Investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn moeten doorgezet kunnen worden. De drempel om over te stappen op intensieve veehouderij is nu echter te laag. De vraag is of ons komgebied zijn grenzen aan het bereiken is qua aantallen dieren, uitstoot en landschap. Dat gaan we nu samen uitzoeken.”

Reacties