Gemeente denkt na over toekomst kermissen

Foto: CC0

Dit jaar loopt de vierjarige ‘Pachtovereenkomst organisatie kermissen gemeente West Maas en Waal’ af. De
afgelopen jaren is het aantal bezoekers van de kermissen in de dorpen teruggelopen. Ook is de betekenis van de kermis in de
kleine kernen veranderd.

Het aflopen van de pachtovereenkomst is voor de gemeente West Maas en Waal een goed moment gebleken om kritisch naar kermis als maatschappelijk gedragen evenement te kijken. Daarom is het idee ontstaan om de huidige pachtovereenkomst niet meer te verlengen, maar de kermissen in de dorpen op een andere manier te organiseren. De komende 3 weken gaat de gemeente hierover in bespreking met de dorpsplatforms. De ideeën van de dorpsplatforms komen terug in een raadsvoorstel.

Reacties