Politie West Maas en Waal in maart bijna altijd binnen kwartier ter plaatse

Foto: CC0

De politie heeft cijfers naar buiten gebracht over het aantal keren dat ze bij spoedmeldingen wel of niet binnen een kwartier ter plaatse is. Deze cijfers gaan over de reactietijden in de gemeente West Maas en Waal in de maand maart.

Kwartier

Het is de bedoeling dat de politie bij spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plekke is. Dat was bij 18 spoedmeldingen het geval. Veel spoedmeldingen waar de politie voor in actie komt, gaan over ongevallen of zijn aan gezondheid gerelateerd. In een groot aantal van deze meldingen verlenen agenten samen met de brandweer of ambulance hulp. In één geval was de ambulance en/of brandweer er eerder dan de politie en binnen 15 minuten aanwezig om hulp te verlenen. In één geval bleek, terwijl de politie onderweg was naar een melding, hulp niet meer nodig te zijn.

 

Eerst hulp, dan techniek

Omdat het verlenen van hulp bij een levensbedreigende situatie voor de politie het belangrijkst is, zijn de agenten in twee gevallen direct begonnen met handelen. Ze hebben zich niet ter plaatse gemeld, waardoor er geen reactietijd is geklokt.
In drie gevallen was de politie niet binnen de gewenste tijd van 15 minuten aanwezig. Dit heeft in geen van de gevallen persoonlijk letsel tot gevolg gehad.

 

Reacties