‘Gemeenten kunnen geld hondenbelasting niet missen’

Foto:

Gemeenten die nog hondenbelasting heffen blijven dat doen omdat zij het geld niet kunnen missen. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

Ollongren liet op verzoek van de Kamer de financiële gevolgen van een mogelijke afschaffing van Rijkswege onderzoeken. Vorig jaar hief iets meer dan de helft van alle gemeenten (52 procent) nog hondenbelasting. Dat zijn er 193. De totale opbrengst bedroeg toen 51 miljoen euro. Gemeenten zeggen dat afschaffing de lasten verzwaart voor inwoners die geen hond hebben.

Steeds minder geheven

De opbrengst van de hondenbelasting wordt behalve voor het hondenbeleid ook gebruikt om andere posten te dekken, meldt de minister. Toch zijn er de laatste jaren steeds meer gemeenten die de heffing afschaffen. De handhaving zou te complex zijn en deze gemeenten vinden de hondenbelasting niet meer van deze tijd. Daarnaast wegen de inkomsten niet op tegen de kosten en willen gemeenten de lasten voor mensen met honden verlichten. Gemeenten die de hondenbelasting hebben afgeschaft, vangen het gemis aan inkomsten onder meer op uit andere lokale belastinginkomsten.

VNG tegen totaalverbod

Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen of zij de belasting al dan niet willen heffen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarmee het Rijk ook in gesprek ging vindt een landelijke ban onwenselijk. Het tast de financiële onafhankelijkheid (verder) aan. Volgens de VNG en het kabinet moet tijdens een bredere herziening van lokale heffingen gekeken worden naar de toekomst van de hondenbelasting. Maar ‘dat is aan een nieuw kabinet,’ aldus Ollongren. Het Tweede Kamerdebat over de hondenbelasting werd in juni dit jaar gehouden naar aanleiding van een burgerinitiatief dat door 60.000 mensen werd ondertekend.

Reacties