Uitspraak Raad van State Over de Maas

Foto: West Maas en Waal Nieuws

BENEDEN-LEEUWEN – In maart 2020 diende Gemeente West Maas en Waal een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit deed zij in verband met de toepassing van granuliet in de plas Over de Maas. Het ministerie wees haar verzoek af. Ook haar bezwaar hiertegen werd afgewezen. Daarom stelde Gemeente West Maas en Waal beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 13 oktober 2021 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde het beroep ongegrond.

Granuliet is correct en veilig toegepast

De rechter heeft uitgesproken dat granuliet kan worden beschouwd als grond. En mocht worden toegepast in Over de Maas. Ook komt de rechter tot de conclusie dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan de milieuhygiƫnische kwaliteit van granuliet. Er is voldaan aan de zogenaamde zorgplicht en granuliet kon veilig worden toegepast.

Einde aan onduidelijkheid

Vanaf het begin streeft Gemeente West Maas en Waal naar een betrouwbaar en evenwichtig beeld van de milieuhygiƫnische kwaliteit van granuliet. En van de besluitvorming over de toepassing ervan in de plas Over de Maas. De juridische stappen die Gemeente West Maas en Waal heeft gezet, hebben veel informatie opgeleverd. Er is veel nieuwe informatie over granuliet en de toepassing beschikbaar gekomen. Dit is in het belang van de gemeente en haar inwoners. Ook is het belang van de gemeente door de rechter bevestigd. Dit vindt Gemeente West Maas en Waal waardevol.

Vervolg en toekomst Over de Maas

De uitspraak van de Raad van State betekent het einde van deze juridische procedure over de toepassing van granuliet.

Het project Over de Maas is bijna klaar en wordt eind 2021 opgeleverd. Er wordt geen granuliet meer toegepast. Bij de eindoplevering controleert Gemeente West Maas en Waal de eindkwaliteit die is afgesproken. En in de toekomst blijft Gemeente West Maas en Waal alert op de ontwikkelingen in het gebied.

Reacties