Nieuwe griffier in West Maas en Waal

Foto: Google Streetview

In de gemeenteraadsvergadering van 16 september wordt Katinka Vons voorgedragen als griffier van de gemeente West Maas en Waal. Haar benoeming zal ingaan op 16 september 2021. Katinka: “Ik heb veel zin om in de mooie gemeente West Maas en Waal aan de slag te gaan.” De huidige griffier van West Maas en Waal, Joyce Satijn, heeft per 1 september haar ontslag gevraagd. Zij gaat als griffier in de gemeente Berkelland werken.

Selectiecommissie

Katinka Vons (55) is voorgedragen door de werkgeverscommissie griffier. Deze commissie bestaat uit enkele raadsleden uit West Maas en Waal. De Werkgeverscommissie griffier kreeg advies van de burgemeester, een griffiemedewerkster en twee medewerksters personeel en organisatie.

Verbindende rol

Op dit moment is Katinka Vons raadsadviseur bij de gemeente Arnhem. Zij is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenteraad en de kwaliteitsbewaking van het politieke besluitvormingsproces.

De griffier opereert onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en vervult een verbindende rol tussen gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Katinka Vons woont in Renkum.

Reacties